قدرت‌های سیاسی و ساختار طبقاتی (تورکاتو. اس. دی تلاّ) ـ فصلی از کتاب جامعه‌شناسی کلان
34 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ترجمه