تأثیر جهانی شدن بر ملت‌های مغلوب و عقب مانده
37 بازدید
محل نشر: تألیف برای پژوهش مؤسسه امام خمینی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی