تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1387 
جامعه شناسی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
17.75 
سطح 3 
1381 
معارف اسلامی 
حوزه علمیه قم 
15.00 
دکترا 
1395 
جامعه شناسی فرهنگی 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
19.00