سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
بهزیستی کشور 
مدرس 
 
 
آسیب‌شناسی اجتماعی ـ 
تدریس 
دانشگاه مجازی جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
مبانی نظری اخلاق اسلامی 
تدریس 
دانشگاه مجازی جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
انسان¬شناسی 
تدریس 
دفتر تبلیغات اسلامی 
مدرس 
1390/06/01 
ادامه دارد 
جامعه شناسی تبلیغ 
اداری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 
کارشناس مسئول 
1396/06/16 
ادامه دارد 
آموزشی، مطالعات، نظارت